Teamcoaching

Synergie is de reden om teams te laten samenwerken. Het één plus één is drie principe. Om synergie met teams te verbeteren maak ik in co-creatie met het team een maatwerk leerproces met een duidelijke structuur. Waarbij het belangrijk is om uit te gaan van ieders kracht.

Teams waarvan de leden in hun werk direct van elkaar afhankelijk zijn moeten heel duidelijk hebben wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe teamsucces er uit ziet.

Niet alle teams zijn sterk van elkaar afhankelijk voor het volbrengen van hun taken. Soms is een team een verzameling professionals die hetzelfde soort werk doen en prima autonoom kunnen functioneren. Zo’n team wordt ook wel een volkstuinteam genoemd. Ieder bewerkt zijn eigen stukje grond. Maar er is wel collegialiteit, men kan elkaar helpen en van elkaar leren. En het ook goed hebben met elkaar.

Deze teams zijn gebaat bij duidelijkheid, waardering en een omgeving die hen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Het team kan een rol spelen in de professionele ontwikkeling van elkaar en vormt een thuisbasis. Zulke teams moeten vooral geen ingewikkelde teamtrajecten opgedrongen krijgen.

Hoe dan ook zijn er 6 aspecten die van belang zijn voor geinspireerd samenwerken.

Team samenwerking kent een aantal vaste ijkpunten. Bron: Martijn Vroemen.

De inhoud en werkwijze van teamcoaching wordt samen met leidinggevende en team bepaald.

Mijn boek Leidmotief ondersteunt met praktisch toepasbare theorie waar tijdens het traject uit kan worden geput.

%d bloggers liken dit: