Loopbaancoaching

Wanneer is coaching een goed middel ?

Als je regie op je werk of je werk/prive balans te kort schiet. Je te vaak ad hoc bezig bezig bent en het overzicht mist. Als je je afvraagt of je met de juiste dingen bezig bent ? Of je je afvraagt of je invloed wel constructief is. Als je weer meer plezier in je werk wil hebben, meer gebruik wil maken van waar je goed in bent en je je verder wil ontwikkelen.

Wat levert coaching je op ?

Coaching hoort op te leveren dat je in beweging komt en dat je doelen die je hebt gaat realiseren. Helderheid krijgen en weten waar je staat is dan vaak de eerste stap. Je krijgt inzicht in het script van jouw leven en kunt bewuster kiezen hoe jij het nu wil. Daardoor neemt je zelfwaardering toe. En vaak ervaar je beter contact met anderen. Je zet een koers uit en werkt gestaag aan de realisatie. Je krijgt meer grip op je leven en kiest voor oplossingen.

Het is voor mij zinvol om mensen in beweging te brengen en samen te werken   daarvoor nodig is. Ik ben gelukkig als ik zie dat mensen eigenaarschap nemen op al hun kwaliteiten, of ze nu al helemaal tot wasdom zijn gekomen of dat ze nog in ontwikkeling zijn. Ik kijk met mensen naar wat zou kunnen, met veel realiteitszin. Bij  loopbaan coaching is het belang dat mensen succeservaringen hebben en op een plek terecht komen die daar voldoende kansen voor biedt. 

Heden, verleden en toekomst

  • Heden: Mijn begeleiding is direct en gericht op het versterken van je autonomie. Ik kom snel met tot de kern en zodat je weet waar je nu staat.
  • Verleden: Je krijgt heldere theorie waarmee je jouw levens-script in kaart brengt. We kijken zeker naar het verleden, maar niet om er excuses in te vinden. Wel om te ontdekken welke besluiten je ooit hebt genomen. Zodat je opnieuw kunt kiezen.
  • Toekomst: In eerlijke gesprekken maak ik ruimte voor reflectie op eigen handelen waardoor je  bewustheid wordt vergroot. Met die helderheid neem je opnieuw besluiten over jezelf zodat je weer richting hebt en weet wat je te doen staat. We werken actief aan de realisatie van doelen door die actief te oefenen.

Werkwijze
Ik ga uit van een gelijkwaardige relatie tussen jou en mij; jij beschikt over levenservaring, wijsheid, creativiteit, en zelf-oplossend vermogen.

Waar nodig neem ik de leiding om de gesprekken te sturen, te confronteren met houding en gedrag en om theorie uit te leggen. Het in kaart brengen van het eigen levensscript en het nemen van herbesluiten om meer autonomie te verwerven is een onderliggende structuur.

Aantal gesprekken en investering
We beginnen meestal met een serie van 5 gesprekken, los van het intakegesprek.

Feedback 

‘Tjeerd kan perfecte begeleiding geven en kan de meest uiteenlopende vragen goed beantwoorden.’

‘Regelmatig ben ik uit mijn comfortzone gehaald.’

‘Coach zorgt voor goed klimaat, is kundig en schakelt snel naar relevante theorie.’