Coaching op autonomie

Wanneer is coaching een goed middel ?

Als je regie op zaken te kort schiet en je te vaak stuurloos bezig bent. Je zit regelmatig vast in beperkende patronen zoals: meer controle, perfectionisme, afhankelijkheid van erkenning en gevoelens van onvermogen en falen.

Wat levert coaching je op ?

  • je leert jezelf beter te leiden en versterkt je autonomie
  • je leert om effectief contact en verbinding te maken met collega’s, vrienden en familie
  • je leert om werk, taken, doelen en stress succesvol de baas te zijn

Je krijgt helderheid en weet waar je staat. Emoties overspoelen je niet meer, maar geven informatie over wat er speelt. Je krijgt inzicht in het grotere plaatje van jouw leven, zonder dat het mysterie verdwijnt. Zelfwaardering neemt toe en er is meer ruimte voor zinvol contact met anderen. Je zet een koers uit en werkt gestaag aan de realisatie. Je hebt weer grip op je leven en werkt aan verruimende oplossingen die jouw autonomie versterken terwijl de verbinding met anderen steviger is.

Heden, verleden en toekomst

  • Heden: Mijn begeleiding is direct en gericht op het versterken van je autonomie. Ik kom snel met tot de kern en zodat je weet waar je nu staat.
  • Verleden: Je krijgt heldere theorie waarmee je jouw levens-script in kaart brengt. We kijken zeker naar het verleden, maar niet om er excuses in te vinden. Wel om te ontdekken welke besluiten je ooit hebt genomen. Zodat je opnieuw kunt kiezen.
  • Toekomst: In eerlijke gesprekken maak ik ruimte voor reflectie op eigen handelen waardoor je  bewustheid wordt vergroot. Met die helderheid neem je opnieuw besluiten over jezelf zodat je weer richting hebt en weet wat je te doen staat. We werken actief aan de realisatie van doelen door die actief te oefenen.

Werkwijze
Ik ga uit van een gelijkwaardige relatie tussen jou en mij; jij beschikt over levenservaring, wijsheid, creativiteit, en zelf-oplossend vermogen.

Waar nodig neem ik de leiding om de gesprekken te sturen, te confronteren met houding en gedrag en om theorie uit te leggen. Het in kaart brengen van het eigen levensscript en het nemen van herbesluiten om meer autonomie te verwerven is een onderliggende structuur.

Aantal gesprekken en investering
We beginnen meestal met een serie van 5 gesprekken, los van het intakegesprek.

Feedback 

‘Tjeerd kan perfecte begeleiding geven en kan de meest uiteenlopende vragen goed beantwoorden.’

‘Regelmatig ben ik uit mijn comfortzone gehaald.’

‘Coach zorgt voor goed klimaat, is kundig en schakelt snel naar relevante theorie.’