Individuele Coaching

Voor Leiders en Professionals

Wat levert coaching je op :

Grenzen aangeven en je er aan houden zodat je minder stress ervaart.

Reflectie op wat is er nodig, wat doe ik, wat kan ik en wat wil ik. En dat in overeenstemming met elkaar brengen.

Aandacht richten op wat energie geeft.

Invloed en impact vergroten.

Geen energie verspillen aan zaken waar je geen invloed op hebt.

Een stap maken in je ontwikkeling.

Coaching zorgt ervoor dat je in beweging komt en dat je doelen die je hebt gaat realiseren. Helderheid krijgen en weten waar je staat is dan vaak de eerste stap. Je krijgt inzicht in het script van jouw leven zodat je bewuster kiest hoe jij het nu wil. Daardoor neemt je zelfwaardering toe. En vaak ervaar je beter contact met anderen. Je zet een koers uit en werkt gestaag aan de realisatie. Je krijgt meer grip op je leven en kiest voor oplossingen.

Heden, verleden en toekomst

  • Heden: Mijn begeleiding is direct en gericht op het versterken van je autonomie. Ik kom snel met tot de kern en zodat je weet waar je nu staat.
  • Verleden: Je krijgt heldere theorie waarmee je jouw levens-script in kaart brengt. Je onderzoekt het verleden om te ontdekken welke besluiten je ooit hebt genomen. Zodat je opnieuw en bewuster kunt kiezen.
  • Toekomst: In eerlijke gesprekken maak ik ruimte voor reflectie op eigen handelen waardoor je  bewustzijn wordt vergroot. Met die helderheid neem je opnieuw besluiten over jezelf zodat je weer richting hebt en weet wat je te doen staat. We werken actief aan de realisatie van doelen door die actief te oefenen.

Werkwijze
Ik ga uit van een gelijkwaardige relatie tussen jou en mij; jij beschikt over levenservaring, wijsheid, creativiteit, en zelf-oplossend vermogen.

Waar nodig neem ik de leiding om de gesprekken te sturen, te confronteren met houding en gedrag en om theorie uit te leggen. Het in kaart brengen van het eigen levensscript en het nemen van herbesluiten om meer autonomie te verwerven is een onderliggende structuur.

Aantal gesprekken en investering
We beginnen meestal met een serie van 5 gesprekken, los van het intakegesprek.

Feedback 

‘Tjeerd kan perfecte begeleiding geven en kan de meest uiteenlopende vragen goed beantwoorden.’

‘Regelmatig ben ik uit mijn comfortzone gehaald.’

‘Coach zorgt voor goed klimaat, is kundig en schakelt snel naar relevante theorie.’

%d bloggers liken dit: